Election

नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाको ताजा अपडेट


प्रमुख-मेयर पद को लागि
[COUNTER_NUMBER id=10842]
उपप्रमुख-उपमेयर पद को लागि
[COUNTER_NUMBER id=10900]
वडाध्यक्ष पद को लागि

(वडा नम्बर-९)

[COUNTER_NUMBER id=10996]

(वडा नम्बर-८)

[COUNTER_NUMBER id=10983]

(वडा नम्बर-७)

[COUNTER_NUMBER id=10982]

(वडा नम्बर-६)

[COUNTER_NUMBER id=10972]

(वडा नम्बर-५)

[COUNTER_NUMBER id=10963]

(वडा नम्बर-४)

[COUNTER_NUMBER id=10952]

(वडा नम्बर-३)

[COUNTER_NUMBER id=10922]

(वडा नम्बर-२)

[COUNTER_NUMBER id=10902]

(वडा नम्बर-१)

[COUNTER_NUMBER id=10904]